התעוררות הלבבות

מרצה: הרב שלמה שפר
תאריך: אלול תשס"ט

מתוך טיש ערב סליחות ראשונות, מוצש"ק פרשת נצבים-וילך

הרב שלמה שפר

השתלשלות מנהגי האבלות בימי ספירת העומר
הרב שלמה שפר

ש
שיעור בנושא ספירת העומר
הרב שלמה שפר

התעוררות הלבבות
הרב שלמה שפר

מ
מתוך טיש ערב סליחות ראשונות, מוצש"ק פרשת נצבים-וילך
הרב שלמה שפר

הרהורי תשובה
הרב שלמה שפר

ש
שיעור לקראת סליחות ראשונות