בית המדרש  המכללה

המכון הגבוה לתורה,
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 52900
טלפון: 03-531-8479 פקס: 03-7384023