מאמרי יום ירושלים

זוכה תשע"ט

רבינוביץ שלמה
מאמר בנושא: "בל תוסיף"

לצפייה במאמר 

זוכה תש"פ

נוה אברהם
מאמר בנושא: "תפילת חצרות מרפסות"

לצפייה במאמר 

זוכה תשפ"א

נועם סלוצקין
מאמר בנושא: "קדימויות בטיפול רפואי"

לצפייה במאמר 

זוכה תשפ"ב

אהרן בניסטי
מאמר בנשא: "חופש העיסוק במשפט העברי"

לצפייה במאמר 

זוכה תשפ"ג

הרב מנשה צימרמן
גרמא בבישולהמים במדיח עם התקן שבת

לצפייה במאמר