לוח זמנים של המכון

יום ראשון ללימודים במכון

יום ראשון, א' אלול תשע"ח

12.8.18

חופשת ראש השנה

מיום ראשון, כ"ט אלול תשע"ח

9.9.18

חידוש הלימודים

יום חמישי, ד' תשרי תשע"ט

13.9.18

סוף זמן אלול-תשרי

יום שני, ח' תשרי תשע"ט

17.9.18

יום ראשון ללימודים בסמסטר א'

יום ראשון, ה' חשוון תשע"ט

14.10.18

חופשת חנוכה*

יום ראשון, א' בטבת תשע"ט

9.12.18

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום רביעי, י' בשבט תשע"ט

16.1.19

חופשה בין הסמסטרים

מיום חמישי, י"א בשבט תשע"ט

עד יום רביעי, ט"ו באדר א' תשע"ט

17.1.19-20.2.19 (כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום חמישי, ט"ז באדר א' תשע"ט

21.2.19

חופשת פורים

מיום רביעי, י"ג באדר ב' תשע"ט
עד יום שישי, ט"ו באדר ב' תשע"ט

20.3.19 - 22.3.19

חופשת פסח

מיום חמישי, ו' בניסן תשע"ט

עד יום שישי, כ"א בניסן תשע"ט

11.4.19 - 26.4.19 (כולל)

חידוש הלימודים

יום ראשון, כ"ג בניסן תשע"ט

28.4.19

חופשת יום העצמאות (מוקדם)*

מיום רביעי, ג' באייר תשע"ט
עד יום שישי, ה' באייר תשע"ט

8.5.19 - 10.5.19 (כולל)

חופשת חג השבועות

מיום ראשון, ו' בסיון תשע"ט

עד יום שני, ז' בסיון תשע"ט

9.6.19 - 10.6.18 (כולל)

יום אחרון ללימודים

יום שישי, י"ח בסיון תשע"ט

21.6.19


*בחנוכה
: בשאר הימים בהם מדליקים נרות הלימודים מסתיימים בשעה 16:00
                                                     

הערות

צום גדליה, יום רביעי, ג' בתשרי תשע"ט (12.9.18), מתקיימים לימודים במכון הגבוה לתורה עד השעה 13:00

צום י' בטבת, יום שלישי, י' בטבת תשע"ט (18.12.18) - מתקיימים לימודים במכון הגבוה לתורה עד השעה 13:00

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום רביעי, ג' באייר תשע"ט (8.5.19) מתקיימים לימודים במכון הגבוה לתורה עד השעה 13:00

יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח אייר (2.6.19): מתקיימים לימודים במכון הגבוה לתורה.

יום הסטודנט,  ט.נ., יום לימודים רגיל במכון הגבוה לתורהלהלן פירוט לפי ימי לימוד מלאים – בית המדרש:       

א' אלול תשע"ז

23.8.17

עד

כ"ח אלול תשע"ז

19.9.17

ד' תשרי תשע"ח

24.9.17

עד

ח' תשרי תשע"ח

28.9.17

ב' חשוון תשע"ח

22.10.17

עד

כ"ו כסלו תשע"ח

14.12.17

ל' כסלו תשע"ח

18.12.17

עד

ט' שבט תשע"ח

25.1.18

י"ז אדר תשע"ח

4.3.18

עד

ט' ניסן תשע"ח

26.3.18

כ"ג ניסן תשע"ח

8.4.18

עד

ג' אייר תשע"ח

18.4.18

ז' אייר תשע"ח

22.4.18

עד

ג' סיון תשע"ח

17.5.18

ח' סיון תשע"ח

22.5.18

עד

ח' תמוז תשע"ח

21.6.18

 

 

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp