מפעל החבורות

במסגרת מפעל החבורות מתכנסות קבוצות קטנות של לומדים. בכל קבוצה ישנו סבב של העברת חבורות בין כל אחד מהלומדים, כל אחד בתורו. מטרת המפעל היא לעודד לימוד של יצירה וחידוש וצבירת ניסיון של העברת שיעורים. הכנת החבורות נעשית בהנחיית הרב שטרן ובסיוע הן מצד התוכן והן מצד הצורה על פי המתבקש.

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי רקע תורני, שלהם יכולת לימוד עצמי גבוהה. היקף הלימוד הנדרש בתכנית זו עומד על 4 יח"ל לפחות. הלומדים בוחרים נושא ללימוד עצמי, ועליהם להעביר שיעור בנושא בפני חבורת הלימוד שלהם (עד 6 לומדים), בסיוע ראש התכנית. בכל סמסטר יעביר כל אחד מהלומדים 2 - 3 "חבורות" (בהתאם לגודל הקבוצה). חלק ממטרת התכנית היא להכשיר את הלומדים להעברת שיעורים בקהילותיהם, גם לאחר שנות לימודיהם בבית המדרש. בראש התכנית עומד הרב רפי שטרן וההצטרפות לתכנית מותנית בראיון אישי.
מרכז ומנחה:
הרב רפאל שטרן

  • המפעל מיועד ללומדים שיש להם בסיס של יכולת למידה עצמית ומותנה בראיון אישי אצלו.
  • השתתפות במפעל החבורות נחשבת כהשתתפות בשיעורים (ופוטרת משיעורים אחרים).
  • המשתתפים במפעל החבורות זכאים לקבלת מילגה נוספת

להרשמה צור קשר עם הרב רפאל שטרן: sternr111@gmail.com