ימי עיון / השלמה

במהלך השנה מתקיימים בבית המדרש ימי עיון. ציבור הלומדים מוזמן להשתתף ולקחת בהם חלק. חלק מימי העיון יוכרזו כימים בהם ניתן להשלים שעות של סדרי לימוד לצורך זכאות במילגה.

רשימת ימי העיון / השלמה:

תאריך נושא
יום שלישי י' טבת תשע"ט יום השואה
יום שלישי, ט' שבת תשע"ט - ערב 17:00-22:00 זוגיות
יום ראשון, כ"ב בטבת תשע"ט - 08:00-18:00 ירושלים יחד בקדושה, סיום הש"ס
יום רביעי, יג' אדר ב' תשע"ט (תענית אסתר) ז' אדר, נעדרים, חטופים
יום רביעי, , ג' באייר תשע"ט יום הזכרון
יום ראשון, כ"ח אייר תשע"ט יום ירושלים