מאמרים זוכים משנים קודמות

המאמרים הזוכים לשנת תשפ"ב

עו"ס שרית-חן קרויטורו, טורדנות כפייתית בטהרת המשפחה בראיה הלכתית ומקצועית

המאמרים הזוכים לשנת תשפ"א

ר' דן נבון, לקט, שכחה ופאה: ממון, מצווה, וייעוד

עו"ד רו"ח יעקב יודקוביץ, "הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות" : עשיית מלאכה בשביעית שלא לשם עבודת הארץ