תכניות לתארים מתקדמים

תכנית הדוקטורנטים

התכנית מיועדת לדוקטורנטים מתחומי ידע שונים בעלי רקע תורני עשיר. הדוקטורנטים מהווים
במידה רבה את המודל אליו מכוון בית המדרש. אי לכך הציפיה ממשתתפי התכנית היא להוות
את שכבת המנהיגות של לומדי ביהמ"ד ולקחת חלק בפעיל בתכניות שונות המתקיימות
בביהמ"ד. משתתפי התכנית מחוייבים בנוכחות של 10 – 14 יח"ל (בהתאם
לתחומי הלימוד). הקבלה לתכנית מותנית בראיון עם ראש ביהמ"ד.
בראש התכנית יעמוד ראש בית המדרש הרב ד"ר יהודה אלטשולר

תכנית 'ניצוצות'

הפורום עוסק במתח ובהפרייה ההדדית שבין השפה התורנית לבין זו המדעית. הלימוד הוא בסוגיות עיוניות שונות ובהשראה מעולמות שמחוץ לבית המדרש. התכנית מותנית בראיון אישי.
בראש התכנית עומד הרב שבתי רפפורט

לפרטים והרשמה 

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp