מלגות

תכנית הלימודים והמלגות - תשפ"ג

השיעורים בבית המדרש מתקיימים במהלך היום במקביל לשעות הלימוד באוניברסיטה, וזאת על מנת לאפשר גיוון וגמישות מקסימלית.

ניתן לבחור להשתבץ ליחידת לימוד- בנושא גמרא / הלכה בעיון (לקראת סמיכה לרבנות) או שיעורים בנושאים שונים, כאשר כל יחידת לימוד כזאת תיארך 90 דק' (שעתיים אקדמיות).

כמו כן, ניתן להשתבץ ליחידת סדר עצמאית- כאשר יהיה ניתן להירשם ליחידת סדר שתתחיל כל רבע שעה בין השעות 20:00-08:00 (פרט לתוכנית אלול שניתם להרשם ליחדות סדר בין השעות 8:00 עד 16:00), ובלבד שהלימוד במסגרת זו יארך 60 דק' ברצף לכל הפחות. אין לימוד סדר בין השעות 13:30 - 13:45 (ולכן חובה לסיים סדר ב-13:30 ולהתחיל את הסדר הבא ב13:45)

סכומי המלגות אינם סופיים וניתנת לשינויים.

מלגות תשפ"ג:

  1. תנאים לקבלת המלגה:
  2. תנאי בסיסי לקבלת מלגה הינו היות הסטודנט רשום כסטודנט מן המניין באוניברסיטת בר-אילן בלימודים לקראת תואר או תעודה, בשנה בה הוא לומד במכון. סטודנט המקבל קנס בשל פריסת יתר של התואר, יגיש בקשה מיוחדת לוועדת חריגים.
  3. זכאי לקבל מלגה סטודנט שהשתתף במינימום 3 יחידות לימוד שבועיות ומעלה במשך סמסטר, או ב- 6 שעות סדר.
  4. הזכאות לקבלת מלגה הינה רק לסטודנטים המגיעים לשיעורים בקמפוס ולא ללומדים מרחוק (למעט השיעורים המקוונים ושיעור ההלכה המוגדר כשיעור זום).
  5. תשלום המלגה הינו על פי אחוזי נוכחות בפועל (בהתאם לרישום בתוכנת הנוכחות של המכון) בכל יחידת לימוד או סדר (מינימום 80%).
  6. קבלת מלגה עבור תוכנית אלול מחייבת לימודים בפועל באוניברסיטה במהלך השנה העוקבת.
  7. מסלולי המלגות:
  8. מלגה בתוכנית אלול- גובה המלגה עבור יחידת לימוד אחת (90 דק') יעמוד על 150 ₪, עבור יחידת סדר (60 דק')- 75 ₪.
  9. במהלך השנה, גובה המלגה עבור יחידת לימוד אחת (90 דק'), יעמוד על 500 ₪ לסמסטר, גובה המלגה עבור כל יחידת סדר (60 דק') יעמוד על 250 ₪ לסמסטר.

      בתוכנית הישיבתית גובה המלגה יהיה כפול ויעמוד ע"ס 3,000 ש"ח לסמסטר.

1. נוכחות מלאה של ארבע יחידות לימוד ביום, חמישה ימים בשבוע, במסגרת תוכנית אלול, תגדיל את המלגה במהלך השנה עבור יחידת לימוד לסכום של 625 ₪ לכל יחידת לימוד או סדר סמסטריאליים (התוספת תינתן רק לסטודנט שישלים את שנת לימודיו במכון).

2. ניתן לקבל מלגה עבור 8 יחידות לימוד שבועיות לכל היותר (עד 10,000 ₪ לשנה למשתתפי תוכנית אלול).

3. מלגת משרד החינוך: סטודנטים שילמדו 20 שעות (60 דקות) שבועיות בביהמ"ד, יהיו זכאים למלגה בגובה שכ"ל מלא ובמלגת קיום חודשית (כ- 350 ₪ לרווק, כ- 600 ₪  לנשוי) בחודשי הלימוד בפועל בלבד, לא כולל חופשות סמסטר. בנוסף יוענק בסוף השנה מענק ע"ס של 3,000 ₪ למסיימים שנה מלאה בתוכנית זו. לפרטים נוספים יש לפנות למשרד.

כללי:

4. הלימודים במכון הגבוה לתורה מוכרים לחובת לימודי יסוד באוניברסיטה.

5. הרישום הקובע להכרה בנקודות זכות ולזכאות למלגה (בכפוף לעמידה בתנאי הנוכחות כמובן) הינו הרישום הקיים במערכת האינבר ולא במערכת הנוכחות!

6. צפי מועדי תשלום המלגות: עבור תוכנית אלול + סמסטר א' – כחודש לאחר תום סמסטר א', עבור סמסטר ב' – כחודש לאחר תום הסמסטר.

7. המלגה תינתן גם לסטודנט שזכאי למלגת לימודים ממקור אחר (באחריות הסטודנט לעדכן בעת הרישום את צוות המשרד על כך).

8. השתתפות בבתי מדרש ערב לא מזכה במלגה.

9. הנהלת המכון רשאית לשנות את סכומי המלגות בכפוף לאילוצים שונים.ליצירת קשר

 בוואטס אפ:    

בטלפון: 03-5318479
            03-5318659

או במייל: biu.magal@biu.ac.il