מלגות

תוכנית הלימודים והמלגות - תשפ"ג

השיעורים בבית המדרש מתקיימים במהלך היום במקביל לשעות הלימוד באוניברסיטה, וזאת על מנת לאפשר גיוון וגמישות מקסימלית.

ניתן לבחור להשתבץ ליחידת לימוד- בנושא גמרא / הלכה בעיון (לקראת סמיכה לרבנות) או שיעורים בנושאים שונים, כאשר כל יחידת לימוד כזאת תיארך 90 דק' (שעתיים אקדמיות).

כמו כן, ניתן להשתבץ ליחידת סדר עצמאית- כאשר יהיה ניתן להירשם ליחידת סדר שתתחיל כל רבע שעה בין השעות 20:00-08:00 (פרט לתוכנית אלול שניתן להירשם ליחידות סדר בין השעות 8:00 עד 16:00), ובלבד שהלימוד במסגרת זו ייארך 60 דק' ברצף לכל הפחות. אין לימוד סדר בין השעות 13:30 - 14:00(ולכן חובה לסיים סדר ב-13:30 ולהתחיל את הסדר הבא ב14:00)

סכומי המלגות אינם סופיים וניתנים לשינויים.

תנאים לקבלת המלגה:

 1. תנאי בסיסי לקבלת מלגה הינו היות הסטודנט רשום כסטודנט מן המניין באוניברסיטת בר-אילן בלימודים לקראת תואר או תעודה, בשנה בה הוא לומד במכון. סטודנט המקבל קנס בשל פריסת יתר של התואר, יגיש בקשה מיוחדת לוועדת חריגים.
 2. זכאי לקבל מלגה סטודנט שהשתתף במינימום 3 יחידות לימוד שבועיות ומעלה במשך סמסטר, או ב- 6 שעות סדר.
 3. קורס מקוון אינו משתתף בצבירה לשעות מינימום המזכות במלגה.
 4. תשלום המלגה הינו על פי אחוזי נוכחות בפועל (בהתאם לרישום בתוכנת הנוכחות של המכון) בכל יחידת לימוד או סדר (מינימום 80%).
 5. השתתפות בבתי מדרש ערב אינה מזכה במלגה.
 6. קבלת מלגה עבור תוכנית אלול מחייבת לימודים בפועל באוניברסיטה במהלך השנה העוקבת.

 מסלולי המלגות:

 1. מלגה בתוכנית אלול- גובה המלגה עבור יחידת לימוד אחת (90 דק') יעמוד על 150 ₪.
 2. במהלך השנה, גובה המלגה עבור יחידת לימוד אחת (90 דק'), יעמוד על 600 ₪ לסמסטר, גובה המלגה עבור כל יחידת סדר (60 דק') יעמוד על 300 ₪ לסמסטר.
 3. נוכחות מלאה של ארבע יחידות לימוד ביום, חמישה ימים בשבוע, במסגרת תוכנית אלול, תגדיל את המלגה במהלך השנה עבור יחידת לימוד ב- 25% לכל יחידת לימוד או סדר סמסטריאליים (התוספת תינתן רק לסטודנט שישלים את שנת לימודיו במכון).
 4. תוכנית "והגית"- לימוד של 3 יח"ל (6 שעות בשבוע) ברצף ביום א' בבוקר- 1,000 ₪ עבור כל יחידה.
 5. ניתן לקבל מלגה עבור 8 יחידות לימוד שבועיות לכל היותר
 6. תוכנית משרד החינוך: סטודנטים שילמדו 20 שעות (60 דקות) שבועיות בביהמ"ד, יהיו זכאים בנוסף למלגת שכ"ל (600 ₪ ליח"ל / 300 ₪ ליח' סדר) גם למלגת קיום חודשית (כ- 500 ₪ לרווק, כ- 1,000 ₪  לנשוי) בחודשי הלימוד בפועל בלבד, לא כולל חופשות סמסטר. בנוסף יוענק בסוף השנה מענק ע"ס של 2,500 ₪ למסיימים שנה מלאה בתוכנית זו. לפרטים נוספים יש לפנות למשרד.
 7. השתתפות בקורס מקוון תזכה ב 250 ₪.
 8. תוכנית ראשית (לבגרי החינוך הממלכתי):

          מסלול רגיל: לימוד של 4 יח"ל מפוזרות במהלך השבוע- 600 ₪ עבור כל 1 יח"ל.

         מסלול יום א': לימוד של 3 יח"ל ברצף בין השעות 16:00-22:00 + 1 יח"ל במהלך השבוע- 725 ₪ עבור כל 1 יח"ל.  

כללי:

      1. הלימודים במכון הגבוה לתורה מוכרים לחובת לימודי יסוד באוניברסיטה.

         הרישום הקובע להכרה בנקודות זכות ולזכאות למלגה (בכפוף לעמידה בתנאי הנוכחות כמובן) הינו הרישום הקיים במערכת האינבר ולא במערכת הנוכחות!

         באחריות הסטודנט לבדוק בתקופת השינויים שמערכת האינבר שלו מעודכנת!

 1. צפי מועדי תשלום המלגות: עבור תוכנית אלול + סמסטר א' – כחודש לאחר תום סמסטר א', עבור סמסטר ב' – כחודש לאחר תום הסמסטר.
 2. המלגה תינתן גם לסטודנט שזכאי למלגת לימודים ממקור אחר (באחריות הסטודנט לעדכן בעת הרישום את צוות המשרד על כך).
 3. הנהלת המכון רשאית לשנות את סכומי המלגות בכפוף לאילוצים שונים.

 

ליצירת קשר

 בוואטס אפ:    

בטלפון: 03-5318479
            03-5318659

או במייל: biu.magal@biu.ac.il