מלגות

כל השתתפות במהלך סמסטר שלם, ביחידה שבועית בתכנית לימודים אישית שתאושר על ידי סגל בית המדרש, תזכה במלגה:

  • בחודש אלול ועשרת ימי תשובה המלגה מדי שבוע ליחידה אחת תהיה 30 ₪.
  • במהלך השנה המלגה מדי שבוע ליחידה אחת תהיה 40 ₪.
  • ללומדים יום מרוכז (4 יחידות ביום), במהלך סמסטר שלם, המלגה תהיה 50 ₪ ליחידה (סה"כ 200-250 ₪ ביום).
  • מי שמשתתף ב-5 יחידות ומעלה, מקבל מלגה בהתאמה גם על החופשות במהלך הסמסטר.
  • נוכחות מלאה של ארבע יחידות ביום, חמישה ימים בשבוע, במסגרת תכנית אלול, מוסיפה 15 ₪ למלגה של כל שיעור לאורך השנה. כלומר גובה המלגה ליחידה רגילה – 55 ₪ וליחידה ביום לימודים מרוכז – 65 ₪ (סה"כ 260-325 ₪ ביום).
  • מי שישתתף ב-14 יחידות שבועיות ומעלה, יזכה בנוסף במלגת מחיה על פי הקריטריונים של משרד החינוך.

המלגות מותנות בהתחייבות ליחידות שהתלמיד בוחר ובהשתתפות בפועל(לפחות 80%) בשיעורי היחידה לאורך כל סמסטר. כאמור, חישוב המלגה ייעשה עבור כל יחידה בנפרד.

ככלל, בתכנית הלימודים החדשה שיטת חישוב המלגות מאפשר עליה משמעותית בגובה סכומי המלגות, יחסית לשנים הקודמות.

אלו רק קווים כלליים, לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המכון הגבוה לתורה:
טלפון: 03-5318479, דוא"ל: biu.beit.hamidrash@gmail.com

 

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp