תכניות לימוד לתואר ראשון

תכנית 'מפעל החבורות'

התכנית מיועדת לתלמידים בתואר ראשון בעלי רקע תורני, שלהם יכולת
לימוד עצמי גבוה. היקף הלימוד הנדרש בתכנית זו עומד על 4 יח"ל לכל הפחות. הלומדים בוחרים נושא ללימוד עצמי, ועליהם להעביר שעור בנושא בפני חבורת הלימוד שלהם (עד 6 לומדים), בסיוע ראש התכנית. בכל סמסטר יעביר כל אחד מהלומדים 2-3 חבורות (בהתאם לגודל הקבוצה). חלק ממטרת התכנית היא להכשיר את הלומדים להעברת שיעורים בקהילותיהם, גם לאחר שנות לימודיהם בבית המדרש. וההצטרפות לתכנית מותנית בראיון אישי.
למצטייני התכנית תוענק תוספת למלגה בסך 750 ש"חבראש התכנית יעמוד הרב רפי שטרן

לפרטים נוספים 

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp