הנחיות תכנית משה"ח

 • על מנת להיכנס לתכנית משה"ח- עליך להיות רשום למסלול לימודים אקדמי מלא (לפחות 80%) באוניברסיטה. יש להציג אישור מהאוניברסיטה חתום ע"י מדור תל"מ/שכ"ל.
 • הרשמה לתכנית משה"ח מותנית ברישום ל- 20 שעות לימוד (שעות מלאות) במכון הגבוה לתורה.
 • נדרשת נוכחות חודשית של 80% לפחות, ביחידות אליהן נרשמת, על מנת להיות זכאי לקבלת המלגה.
 • תשלום המלגה הינו על פי אחוזי נוכחות בפועל (מינימום 80%)
 • עם הרשמתך עליך להעביר צילום ת"ז למזכירות המכון, ולחתום על טופס הצהרה.
 • לימודים במכינה קדם אקדמית אינם מוכרים לצורך רישום לתכנית משה"ח.
 • אסור בשום פנים ואופן להירשם רישום כפול ליחידות לימוד במג"ל במקביל לשעות הלימוד של הסטודנט באוניברסיטה, גם אם אין חובת נוכחות באותו קורס אקדמי.
 • כל יציאה מהבניין (גם לדקה אחת) מחייבת החתמת יציאה בשעון הנוכחות, והחתמת כניסה בחזרתך לבניין.
 • מי שרשום למסלול זה, אינו יכול לתקן דיווחי יציאה ששכח להחתים, ולא יקבל תשלום עבור אותו יום ששכח להחתים יציאה.
 • במצב חוזר של חוסר החתמת יציאה, הסטודנט ייפלט מתכנית זו ולא יהיה זכאי לקבלת המלגה.
 • בעת ביקורת משה"ח, עליך להתייצב במזכירות המכון עם תעודה מזהה.
 • אנא הקפידו על הנחיות אלה. אי עמידה בנהלים עלולה למנוע מתן מלגה, ובמידת הצורך אף עלולה לגרור החזר רטרואקטיבי של מלגה שניתנה לסטודנט.

הורדת טופס הסכמה לתנאים אילו לחץ כאן

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp