תכנית משרד החינוך לקבלת מלגת קיום

תלמיד המתחייב ל-11 יחידות לימוד (הבדיקה נעשית בפועל על 22 שעות נוכחות שעון) יהא זכאי לקבלת מלגת קיום חודשית, נוסף על מלגת שכר הלימוד לו זכאי.

גובה מלגה זו מתעדכן מעת לעת, לשנת תשע"ח:
רווק - 350 ש"ח
נשוי - 600 ש"ח

בנוסף, מי שיתמיד בתכנית זו במהלך כל השנה (לכל הפחות סמסטר אחד שבו יהא זכאי לחלק היחסי), יקבל תוספת של 2,000 ש"ח. משרד החינוך מבצע בדיקות פתע על תלמידים אלו ולכן הקפדה על דיווח נוכחות חשובה ביותר.

  • תלמידים אלו אינם רשאים לצאת כלל מבניין בית המדרש ללא דיווח יציאה בשעון הנוכחות, גם לא יציאה לדקה.
  • תלמיד בתכנית זו שיישכח לדווח יציאה לפני צאתו, לא יוכל לתקן ידנית את הדיווח ויאבד את כל שעות הלימוד של אותו היום, תלמיד שיחזור על מעשה זה, יודח מהתכנית ללא אזהרה.
  • תלמיד המשתתף בתכנית זו מחוייב להתייצב במיידי במקום שיוחלט עליו, בעת ביקורת פתע של משרד החינוך או של המכון.

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp