שיעורים

הרב איתי ליפשיץ

הקדמות הרמב"ם למשנה - 2
הרב איתי ליפשיץ

ש
שיעורים בהקדמות הרמב"ם למשנה
הרב איתי ליפשיץ

הקדמות הרמב"ם למשנה - 1
הרב איתי ליפשיץ

ש
שיעורים בהקדמות הרמב"ם למשנה
הרב איתי ליפשיץ

שניים מקרא ואחד תרגום - תולדות
הרב איתי ליפשיץ

ש
שיעורים בפרשת השבוע - תולדות