שיעורים

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ספר שמואל - מרועה למלך - ט חשוון
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ש
שיעור בספר שמואל