ספר שמואל - מרועה למלך - ט חשוון

מרצה: הרב ד"ר יהודה אלטשולר
תאריך: חשוון תשע"ח

שיעור בספר שמואל

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ספר שמואל - מרועה למלך - ט חשוון
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ש
שיעור בספר שמואל