שיעורים

הרב ד"ר אמיר משיח

אבילות בימי ספירת העומר
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור בנושא ימי ספירת העומר
הרב אהרן כ"ץ

הנפת העומר
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בנושא ימי ספירת העומר
הרב שלמה שפר

השתלשלות מנהגי האבלות בימי ספירת העומר
הרב שלמה שפר

ש
שיעור בנושא ספירת העומר