שיעורים

הרב איתי ליפשיץ

הקדמות הרמב"ם למשנה - 2
הרב איתי ליפשיץ

ש
שיעורים בהקדמות הרמב"ם למשנה
הרב איתי ליפשיץ

הקדמות הרמב"ם למשנה - 1
הרב איתי ליפשיץ

ש
שיעורים בהקדמות הרמב"ם למשנה