שיעורים

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

הקדמות הרמב"ם למשנה - 2
הרב ד"ר איתי ליפשיץ

ש
שיעורים בהקדמות הרמב"ם למשנה
הרב ד"ר איתי ליפשיץ

הקדמות הרמב"ם למשנה - 1
הרב ד"ר איתי ליפשיץ

ש
שיעורים בהקדמות הרמב"ם למשנה