שיעורים

הרב רפאל שטרן

ישראל ויעקב
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת שמות
הרב רפאל שטרן

שופת את הקדרה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעורים בפרשת השבוע
הרב רפאל שטרן

י' בטבת - תוקפו וחומרתו
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לקראת עשרה בטבת
הרב רפאל שטרן

"ויחר אף יעקב" - פרשת ויצא
הרב רפאל שטרן

ש
שיעורים בפרשת השבוע - ויצא
הרב רפאל שטרן

טעמי מצוות במהר"ל
הרב רפאל שטרן

ע
עיון בשיטתו של המהר"ל מפראג בעניין טעמי המצוות
הרב רפאל שטרן

גשמים - מעלתם וחסרונם
הרב רפאל שטרן

ע
עניינו של הגשם
הרב רפאל שטרן

להקיש בדלת הנכונה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת ויצא
הרב רפאל שטרן

זקנה חיובית - פרשת חיי שרה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת חיי שרה
הרב רפאל שטרן

הפורש ממינות
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לקראת ימים נוראים
הרב רפאל שטרן

שמע קולנו
הרב רפאל שטרן

מ
מה בין זעקה שבלב לזעקה בפה?