שיעורים

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הלכות תערובות - כג אלול
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בהלכות תערובות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הלכות תערובות - טו אלול
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בהלכות תערובות