שיר של יום שלישי

מרצה: הרב דוד בגנו
תאריך: חשון תשע"ז

חלק מסדרת שיעורים בספר תהילים

הרב דוד בגנו

מזמור שיר ליום השבת
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים בספר תהילים
הרב דוד בגנו

שיר של יום חמישי
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים בספר תהילים
הרב דוד בגנו

שיר של יום רביעי
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים בספר תהילים
הרב דוד בגנו

שיר של יום שלישי
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים בספר תהילים