קבלת התורה - פרט וכלל ופרט

מרצה: הרב שבתי א' הכהן רפפורט
תאריך: תשע"א

שיעור לקראת חג השבועות

הרב מאיר ברקוביץ'

הלכה במגילת רות
הרב מאיר ברקוביץ'

ע
עניינים הלכתיים במגילת רות
הרב דוד בגנו

תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם
הרב דוד בגנו

ש
שיעור לקראת חג השבועות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

קבלת התורה - פרט וכלל ופרט
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חג השבועות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ואשא אתכם על כנפי נשרים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חג השבועות