הפקדה או הפקרה

מרצה: הרב ד"ר יהודה אלטשולר
תאריך: חשוון תשע"ח

חלק מסדרת שיעורים בפרק המפקיד

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

הפקדה או הפקרה - עיון בפרק המפקיד (13)
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ש
שיעורים בפרק המפקיד
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

גזל אחד מחמישה (2)
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ש
שיעורים בפרק המפקיד
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

גזל אחד מחמישה
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ש
שיעורים בפרק המפקיד
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

הפקדה או הפקרה
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ח
חלק מסדרת שיעורים בפרק המפקיד
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

שבועת השומרים
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ח
חלק מסדרת שיעורים בפרק המפקיד