תוכניות לימוד

לימוד ישיבתי

לימוד גמרא בעיון או לימוד הלכה.
הלימוד בתוכנית הינו לימוד עצמאי בתוספת השתתפות בשיעורים בנושא הנבחר והשתתפות בשיעורים מיוחדים (שיעורים מיוחדים הינם שיעורים בנושאים שונים המועברים ע"י הרמי"ם בבית המדרש).

תלמידים בתוכנית זו ילמדו במשך 22 ש"ש. במסגרת שעות אלו ישתתפו התלמידים בשלושה שיעורים שבועיים בנושא הנבחר ובשיעור מיוחד אחד.
תלמידים שמערכת השעות שלהם אינה מאפשרת לימוד של 22 ש"ש יוכלו ללמוד 16 ש"ש. במסגרת שעות אלו ישתתפו התלמידים בשלושה שיעורים שבועיים בנושא הנבחר ובשיעור מיוחד אחד.
תלמידים מהפקולטות להנדסה, ביוטכנולוגיה, ביולוגיה חישובית ואופטומטריה יוכלו ללמוד 14 ש"ש בלבד. במסגרת שעות אלו ישתתפו התלמידים בשלושה שיעורים שבועיים בנושא הנבחר.
תלמידים שמערכת השעות שלהם אינה מאפשרת לימוד של השעות הנ"ל יוכלו ללמוד במסלול "למד כפי יכולתך".

מפעל ה'חבורות'

במסגרת זו מאורגנות קבוצות קטנות של תלמידים אשר לומדים נושא משותף ומעבירים זה לזה שיעורים, "חבורות", בנושא הנלמד.
ההשתתפות בתכנית יכולה להיות במקביל להשתתפות באחד מהשיעורים האחרים במכון או בפני עצמה.
תלמידים בתוכנית זו יוכלו ללמוד במשך 22, 16 או 14 ש"ש ויקבלו מלגות בהתאמה.

הכנה לרבנות

הכשרה למבחני הרבנות של הרבנות הראשית.
בתוכנית זו ילמדו התלמידים הלכה בהתאם לתוכנית הלימודים למבחני ההלכה של הרבנות הראשית.
תלמידים בתוכנית זו יוכלו ללמוד במשך 22, 16 או 14 ש"ש ויקבלו מלגות בהתאמה.

"ראשית"

התכנית המובילה ביהדות לסטודנטים בוגרי החינוך הממלכתי מזמינה אותך לשיח יהודי מאתגר ומרתק
שיעורים מגוונים בקבוצות לימוד קטנות,
למידה אישית וחווייתית בבית המדרש,
חבורת לומדים איכותית.
מלגות במגוון מסלולים.
פטור מלימודי יסוד לפי המקובל במכון הגבוה לתורה.

קרא עוד

עתודאים ודחויי השירות הצבאי

תלמידים צעירים מן העתודה האקדמית, או כאלה ששירותם נדחה לצורך השלמת התואר הראשון, מוזמנים ללימוד בקבוצות קטנות המונחות ע"י תלמידים ותיקים בבית המדרש.

תלמידים בתוכנית זו יוכלו ללמוד במשך 22, 16 או 14 ש"ש ויקבלו מלגות בהתאמה.

דוקטורנטים מצטיינים

תלמידי תואר שלישי שקיבלו את מלגת הנשיא למצטיינים, מוזמנים לחבר את עולמם האקדמי אל עולם התורה באופן מעמיק ורציני.
המסלול מחייב לימוד של 25 ש"ש ויכלול מחויבות לתכנית ייחודית שתקבע לכל משתתף.

"אשכולות" לסטודנטים מצטיינים

בוא ליטול חלק בפרויקט ייחודי המשלב לימודים במכון הגבוה לתורה יחד עם סדנאות של יצירה הבאה מתוך המפגש של רעיונות מדעיים עם רעיונות תורניים.
בוא למצוא רוחב דעת וליטול חלק בתכנית הנוגעת בתחומי ידע רבים ומייבאת מהם מושגים להעמקה תורנית, לסטודנטים מצטיינים, העתידים להיות אנשי אשכולות, רב-תחומיים בחשיבתם.
בוא להכיר חוקרים בכירים באוניברסיטה, שיתארחו בתכנית כדי להעשיר את עולמך בהתכתבות המרתקת שבין תובנות מדעיות וסוגיות הלכתיות, ותלמד גם מה קורה בעולם האקדמי מעבר לאופק שבתחום הלימודים שבחרת.

מלגות למתאימים!
סטודנטים לתואר ראשון מוזמנים להגיש מועמדות לתכנית בין-תחומית בשיתוף משרד סגן הרקטור ופורום ניצוצות במכון הגבוה לתורה

קרא עוד

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp