תוכניות לימוד

תוכנית לימוד ישיבתי

תוכנית זו כוללת לימוד גמרא בעיון או לימוד הלכה. הלימוד בתוכנית הינו לימוד עצמאי בתוספת השתתפות בשיעורים בנושא הנבחר והשתתפות בשיעורים מיוחדים (שיעורים מיוחדים הינם שיעורים בנושאים שונים המועברים ע"י הרמי"ם בבית המדרש).
תלמידים בתוכנית זו ילמדו במשך 22 ש"ש. במסגרת שעות אלו ישתתפו התלמידים בשלושה שיעורים שבועיים בנושא הנבחר ובשיעור מיוחד אחד.
תלמידים שמערכת השעות שלהם אינה מאפשרת לימוד של 22 ש"ש יוכלו ללמוד 16 ש"ש. במסגרת שעות אלו ישתתפו התלמידים בשלושה שיעורים שבועיים בנושא הנבחר ובשיעור מיוחד אחד.
תלמידים מהפקולטות להנדסה, ביוטכנולוגיה, ביולוגיה חישובית ואופטומטריה יוכלו ללמוד 14 ש"ש בלבד. במסגרת שעות אלו ישתתפו התלמידים בשלושה שיעורים שבועיים בנושא הנבחר.
תלמידים שמערכת השעות שלהם אינה מאפשרת לימוד של השעות הנ"ל יוכלו ללמוד במסלול "למד כפי יכולתך".

מפעל ה'חבורות'

במסגרת זו מאורגנות קבוצות קטנות של תלמידים אשר לומדים נושא משותף ומעבירים זה לזה שיעורים, "חבורות", בנושא הנלמד. ההשתתפות בתכנית יכולה להיות במקביל להשתתפות באחד מהשיעורים האחרים במכון או בפני עצמה.
תלמידים בתוכנית זו יוכלו ללמוד במשך 22, 16 או 14 ש"ש ויקבלו מלגות בהתאמה.

תוכנית הלכה

תוכנית הכשרה למבחני הרבנות של הרבנות הראשית. בתוכנית זו ילמדו התלמידים הלכה בהתאם לתוכנית הלימודים למבחני ההלכה של הרבנות הראשית.
תלמידים בתוכנית זו יוכלו ללמוד במשך 22, 16 או 14 ש"ש ויקבלו מלגות בהתאמה.

תוכנית "ראשית"

התכנית המובילה ביהדות לסטודנטים מרקע לא דתי, למעוניינים לשלב בלימודים האקדמיים חוויה יהודית לימודית. דיונים פתוחים ולמידה משותפת בקבוצות קטנות. נעסוק במגוון נושאים מרתקים: זהות יהודית, מפגש עם ארון הספרים היהודי ועוד. הלומדים בתוכנית זו יוכלו לבחור בין תוכנית מלאה לחלקית ולזכות במלגות בהתאם. חדש – תוכנית לתארים מתקדמים!

קרא עוד

תוכנית העתודאים ודחויי השירות הצבאי

תוכנית זו מיועדת לתלמידים צעירים מן העתודה האקדמית, או כאלה ששירותם נדחה לצורך השלמת התואר הראשון. התלמידים ילמדו בקבוצות קטנות מונחות ע"י תלמידים ותיקים בבית המדרש.
תלמידים בתוכנית זו יוכלו ללמוד במשך 22, 16 או 14 ש"ש ויקבלו מלגות בהתאמה.

תוכנית דוקטורנטים

תוכנית זו מיועדת לתלמידי תואר שלישי שקיבלו את מלגת הנשיא למצטיינים. המסלול מחייב לימוד של 25 ש"ש ויכלול מחויבות לתכנית ייחודית שתקבע לכל משתתף.

תוכנית "אשכולות" לסטודנטים מצטיינים

בוא ליטול חלק בפרויקט ייחודי המשלב לימודים במכון הגבוה לתורה יחד עם סדנאות של יצירה הבאה מתוך המפגש של רעיונות מדעיים עם רעיונות תורניים.
בוא למצוא רוחב דעת וליטול חלק בתכנית הנוגעת בתחומי ידע רבים ומייבאת מהם מושגים להעמקה תורנית, לסטודנטים מצטיינים, העתידים להיות אנשי אשכולות, רב-תחומיים בחשיבתם.
בוא להכיר חוקרים בכירים באוניברסיטה, שיתארחו בתכנית כדי להעשיר את עולמך בהתכתבות המרתקת שבין תובנות מדעיות וסוגיות הלכתיות, ותלמד גם מה קורה בעולם האקדמי מעבר לאופק שבתחום הלימודים שבחרת.

מלגות למתאימים!
סטודנטים לתואר ראשון מוזמנים להגיש מועמדות לתכנית בין-תחומית בשיתוף משרד סגן הרקטור ופורום ניצוצות במכון הגבוה לתורה

קרא עוד

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp