יצירתיות ככלי בפסיקה ההלכתית

שתי גישות בין חכמי ישראל לצורת פסיקת ההלכה, גישה שסומכת על המסורת בלבד, ואל מולה הגישה שמתירה לפוסק להיות יצירתי. 

הרב שבתי רפפורט, מציג ודן במספר דוגמאות לגישות השונות

אויל הנביא, משוגע איש הרוח- האמנם?

אויל הנביא, משוגע איש הרוח- האמנם?
ד
ד"ר מאיר דובדני על שני שלבים ביצירתיות של הנביא

יצירתיות ככלי בפסיקה ההלכתית

יצירתיות ככלי בפסיקה ההלכתית
ה
הרב שבתי רפפורט מציג ודן בשתי גישות לפסיקת ההלכה, מסורתית ויצירתית

חקר היצירתיות

חקר היצירתיות
פ
פרופסור מרים פאוסט, דיקן אוניברסיטת בר אילן וחוקרת בולטת בתחום היצירתיות, מציגה את מחקרה העוסק ביצירתיות שפתית.