חקר היצירתיות

חקר היצירתיות נשמע לא פעם כביטוי המכיל סתירה פנימית, כיצד ניתן להשתמש בכלי המחקר הדורשים דיוק והדירות בשדה דעת שהוא כולו שונות וחדשנות?

עם זאת, עולם המחקר מנסה לאפיין את היצירתיות, לבדוק את השונות ביצירתיות בין אוכלוסיות, ומחפש דרכים לשיפור היצירתיות. ההגדרה המקובלת למעשה יצירתי הינה מעשה שיש בו חיבור חדש ויעיל של רכיבים שהיו נפרדים עד כה. מקובל בקרב החוקרים כי יצירתיות מפתחת את האנושות ותורמת לתחושת האושר של האדם.

פרופסור מרים פאוסט, דיקן אוניברסיטת בר אילן וחוקרת בולטת בתחום היצירתיות, מציגה את מחקרה העוסק בצירתיות שפתית. יצירתיות בשפה באה לידי ביטוי ביצירת מטפורות חדשות, חיבור בין מילים שונות הנושא משמעות חדשה. מטפורות מעשירות את השפה ומאפשרות שיח רחב יותר. מחקרה של פאוסט מגלה הבדלים בין חלקי המוח השונים ובין אוכלוסיות שונות ביכולת הבנת מטפורות ומציע כלים לשיפור היצירתיות.

אויל הנביא, משוגע איש הרוח- האמנם?

אויל הנביא, משוגע איש הרוח- האמנם?
ד
ד"ר מאיר דובדני על שני שלבים ביצירתיות של הנביא

יצירתיות ככלי בפסיקה ההלכתית

יצירתיות ככלי בפסיקה ההלכתית
ה
הרב שבתי רפפורט מציג ודן בשתי גישות לפסיקת ההלכה, מסורתית ויצירתית

חקר היצירתיות

חקר היצירתיות
פ
פרופסור מרים פאוסט, דיקן אוניברסיטת בר אילן וחוקרת בולטת בתחום היצירתיות, מציגה את מחקרה העוסק ביצירתיות שפתית.