המרחק בין שתי שפות

האם הפשרה היא חלק מן הדין?

האם הפשרה היא חלק מן הדין?
מ
מקומה של הפשרה בדין

המרחק בין שתי שפות

המרחק בין שתי שפות
ה
החוק והמוסר משתמשים בשפות שונות, האם ניתן לגשר ביניהן?