חודש הרחמים ועשרת ימי תשובה בהלכה

מרצה: הרב שלמה עמאר
תאריך: אלול תשע"א

השיעור ניתן במסגרת יום עיון לכבודו של הרב אהרן כ"ץ שליט"א בבית המדרש של המכון הגבוה לתורה, בר אילן

הרב שלמה עמאר

חודש הרחמים ועשרת ימי תשובה בהלכה
הרב שלמה עמאר

מ
משמעותה של ההתחזקות בימים נוראים