ימי התשובה

מרצה: פרופסור משה קוה
תאריך: אלול תש"ע

שיעור לקראת ימים נוראים

פרופסור משה קוה

ימי התשובה
פרופסור משה קוה

ש
שיעור לקראת ימים נוראים