ענייני ברכות

מרצה: הרב פרופ' שמואל שפרכר
תאריך: אלול תשע"ו

השיעור ניתן במסגרת יום עיון לקראת הימים הנוראים, אלול תשע"ו

הרב פרופ' שמואל שפרכר

ענייני ברכות
הרב פרופ' שמואל שפרכר

ה
התבוננות בברכות לקראת ימים נוראים
הרב פרופ' שמואל שפרכר

פסוקי מלכיות, זכרונות ושופרות
הרב פרופ' שמואל שפרכר

ע
עיון בפסוקי מלכויות, זכרונות ושופרות המופיעים בתפילת ראש השנה