אמירת שם המפורש ביום הכיפורים

מרצה: הרב מנחם מקובר
תאריך: אלול תשע"ו

השיעור ניתן במסגרת יום עיון לקראת הימים הנוראים, אלול תשע"ו

הרב מנחם מקובר

אמירת שם המפורש ביום הכיפורים
הרב מנחם מקובר

צ
צורתה ומשמעותה של אמירת שם ה' המפורש ביום הכיפורים בבית המקדש
הרב מנחם מקובר

פייסות במקדש
הרב מנחם מקובר

ע
עיון בפייסות בבית המקדש
הרב מנחם מקובר

עבודת בית המקדש ביום הכפורים
הרב מנחם מקובר

ע
עיון רעיוני בעבודת הכהן הגדול ביום הכפורים