יסודות דיני מוקצה 3

מרצה: הרב אהרן כ"ץ
תאריך: חשוון תשע"א

שיעור שלישי בסדרה שיעורים בנושא דיני מוקצה

הרב אהרן כ"ץ

הנפת העומר
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בנושא ימי ספירת העומר
הרב אהרן כ"ץ

זמן אכילת קרבן פסח
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב אהרן כ"ץ

הלכות פסח - מצה עשירה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב אהרן כ"ץ

שמירת המצות
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת פסח
הרב אהרן כ"ץ

הלכות מגילה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בהלכות קריאת מגילת אסתר
הרב אהרן כ"ץ

פרשת תרומה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בפרשת השבוע - תרומה
הרב אהרן כ"ץ

פרשת בשלח
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בפשרת השבוע, בשלח
הרב אהרן כ"ץ

עשרה בטבת
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בעניניי דיומא
הרב אהרן כ"ץ

הקצאת השמן והאיסור להשתמש לאורה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב אהרן כ"ץ

הזכרת היום בראש חודש ובחנוכה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב אהרן כ"ץ

ברכה וראיה בנר חנוכה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חג החנוכה
הרב אהרן כ"ץ

הלכות שופר של ראש השנה
הרב אהרן כ"ץ

ע
עיון בהלכות שופר
הרב אהרן כ"ץ

הלכות תשובה
הרב אהרן כ"ץ

ה
התבוננות בהלכות תשובה
הרב אהרן כ"ץ

יסודות דיני מוקצה 3
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור שלישי בסדרה שיעורים בנושא דיני מוקצה
הרב אהרן כ"ץ

יסודות דיני מוקצה 2
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור שני בסדרת שיעורים בנושא יסודות דיני מוקצה
הרב אהרן כ"ץ

יסודות דיני מוקצה 1
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור ראשון בנושא יסודות דיני מוקצה
הרב אהרן כ"ץ

יסודות דיני מוקצה 4
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור רביעי בנושא יסודות דיני מוקצה