הסתרה ומנגנון במגילת אסתר

מרצה: הרב שבתי א' הכהן רפפורט
תאריך: אדר תשע"ח

מן המפורסמות היא ה"נסתרות" של מגילת אסתר, בה רב הנסתר על המגולה - ההקשר ההיסטורי, המשמעות האמונית ואף מבנה העלילה עצמו. רבות נאמר על המסרים השונים של המגילה בידי חז"ל ולאורך הדורות על המשמעויות הטמונות והמסר שבמגילה.
הרב שבתי רפפורט עוסק בדברי הראי"ה ב'עולת ראיה' על המגילה, בו הרב קוק מביא את הכיוון של מציאת הצופן שאינו עוסק בעלילת המגילה באופן ישיר אלא בפירוק הקבלי של המילה 'מגילה' עצמה, בחשיפת עושר המפתח אל פשרי ימי מרדכי ואסתר שאינם נגישים ישירות בסיפור הדברים

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הסתרה ומנגנון במגילת אסתר
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בנושא מגילת אסתר
הרב אהרן כ"ץ

הלכות מגילה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בהלכות קריאת מגילת אסתר
הרב רפאל שטרן

לך כנוס את כל היהודים
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לקראת פורים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

השימוש הנאות בכספי מתנות לאביונים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

י
יעודם של כספי מתנות לאביונים