צום עשרה בטבת

מרצה: הרב ד"ר יהודה אלטשולר
תאריך: טבת תשע"ח

שיעור בנושא עשרה בטבת

הרב דוד בגנו

חינוך לקודש וחול - מה כן ומה לא
הרב דוד בגנו

ש
שיעור לקראת י' בטבת
הרב רפאל שטרן

י' בטבת - תוקפו וחומרתו
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לקראת עשרה בטבת
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

צום עשרה בטבת
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ש
שיעור בנושא עשרה בטבת
הרב נחמיה טיילור

ארבת הצומות במשנת הרמב"ן
הרב נחמיה טיילור

ע
עיון בעניין ארבעת הצומות
הרב אהרן כ"ץ

עשרה בטבת
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בעניניי דיומא