הקדמה לפרק השוכר את הפועלים

מרצה: הרב ישראל סמט
תאריך: חשוון תשע"ח

סדרת שיעורים בפרק השוכר את הפעולים, שיעור ראשון

הרב ישראל סמט

הקדמה לפרק השוכר את הפועלים
הרב ישראל סמט

ס
סדרת שיעורים בפרק השוכר את הפעולים, שיעור ראשון