סוגיות בפרק ראשון של סוכה -1

מרצה: הרב ד"ר מיכאל אברהם
תאריך: אלול תשע"ח

שיעורים בפרק ראשון של מסכת סוכה

הרב  ד"ר מיכאל אברהם

סוגיות בפרק ראשון של סוכה -1
הרב ד"ר מיכאל אברהם

ש
שיעורים בפרק ראשון של מסכת סוכה