אבידת הגוי

מרצה: הרב ידידיה הכהן
תאריך: טבת תשע"ח

שיעורים בסוגיות אקטואליות בגמרא

הרב ידידיה הכהן

טובות הנאה
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעורים בסוגיות אקטואליות בתלמוד
הרב ידידיה הכהן

טביעת עין של תלמיד חכם
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעורים בסוגיות אקטואליות
הרב ידידיה הכהן

אבידת הגוי
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעורים בסוגיות אקטואליות בגמרא
הרב ידידיה הכהן

אבידה ופרס
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעורים בסוגיות אקטואליות
הרב ידידיה הכהן

לא יצא בצבא
הרב ידידיה הכהן

ה
השיעור ניתן במסגרת בית מדרש ערב במכון הגבוה לתורה