מעיירה למדינה

מרצה: הרב שבתי א' הכהן רפפורט
תאריך: ג' בסיון

ההרצאה התקיימה כחלק מיום עיון ציונות דתית בנושא "מעיירה למדינה"
הכנס נערך ביום ראשון ג' בסיון תש"ע, 16.05.2010 באוניברסיטת בר-אילן.

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מעיירה למדינה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ה
ההרצאה התקיימה כחלק מיום עיון ציונות דתית בנושא "מעיירה למדינה"
הרב נחמיה טיילור

קשרי הון-רצון, הקצאת משאבים במדיניות רווחה
הרב נחמיה טיילור

ק
קשרי הון-רצון, הקצאת משאבים במדיניות רווחה