קדימויות בפסוקים

מרצה: הרב מאיר ברקוביץ'
תאריך: טבת תשע"ח

שיעורים בהלכה בפרשת השבוע - פרשת וארא

הרב מאיר ברקוביץ'

ויצעקו בני ישראל - פרשת בשלח
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעורים בהלכה בפרשת השבוע
הרב מאיר ברקוביץ'

קורבן פסח - פרשת בא
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעורים בהלכה בפרשת השבוע - פרשת בא
הרב מאיר ברקוביץ'

קדימויות בפסוקים
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעורים בהלכה בפרשת השבוע - פרשת וארא
הרב מאיר ברקוביץ'

הלכה בפרשת השבוע - שמות
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעורים בהלכה בפרשת השבוע - פרשת שמות
הרב מאיר ברקוביץ'

קדימויות בפסוקים
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעורים בהלכה בפרשת השבוע - פרשת וארא
הרב מאיר ברקוביץ'

שכח לכתוב מילים בספר תורה
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעורים בהלכה בפרשת השבוע - פרשת ויגש
הרב מאיר ברקוביץ'

יהודה ויוסף
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעורים בהלכה בפרשת השבוע - פרשת ויגש
הרב מאיר ברקוביץ'

הלכה בפרשת השבוע - מקץ
הרב מאיר ברקוביץ'

ס
סדרת שיעורים בהלכה בפרשת השבוע
הרב מאיר ברקוביץ'

הלכה בפרשת השבוע - וישלח
הרב מאיר ברקוביץ'

ס
סדרת שיעורים בהלכה בפרשת השבוע
הרב מאיר ברקוביץ'

הלכה בפרשת השבוע - ויצא
הרב מאיר ברקוביץ'

ס
סדרת שיעורים בהלכה בפרשת השבוע
הרב מאיר ברקוביץ'

הלכה בפרשת השבוע - פרשת תולדות
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעור בהלכה לאור פרשת השבוע - פרשת תולדות
הרב מאיר ברקוביץ'

אמירת ותן טל ומטר (2)
הרב מאיר ברקוביץ'

ס
סדרת שיעורים בהלכה בפרשת השבוע
הרב מאיר ברקוביץ'

אמירת ותן טל ומטר
הרב מאיר ברקוביץ'

ס
סדרת שיעורים בהלכה בפרשת השבוע
הרב מאיר ברקוביץ'

הזיו לך - פרשת האזינו
הרב מאיר ברקוביץ'

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא הלכה בפרשת השבוע, פרשת האזינו
הרב מאיר ברקוביץ'

ושם נעלה ונראה ונשתחווה
הרב מאיר ברקוביץ'

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא הלכה בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא
הרב מאיר ברקוביץ'

מגמות ושיקולי פסיקה
הרב מאיר ברקוביץ'

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא הלכה בפרשת השבוע, פרשת כי תצא