תנאים

מרצה: הרב דוד בגנו
תאריך: אלול תשע"ז

חלק מסדרת שיעורים בנושא דיני שומרים

הרב דוד בגנו

תנאים
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא דיני שומרים
הרב דוד בגנו

דיני שומרים(2)
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים ביסודות דיני השמירה