עלייה לרגל

מרצה: הרב דוד בגנו
תאריך: אלול תשע"ח

ההבדלים בין התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי 

הרב דוד בגנו

עלייה לרגל
הרב דוד בגנו

ה
ההבדלים בין התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי
הרב דוד בגנו

הלכה ואגדה
הרב דוד בגנו

מ
מה בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי?