ארבעת המינים - התמודדות עם עולם לא מתוקן (1)

מרצה: הרב ישראל סמט
תאריך: אלול תשע"ז

חלק מסדרת שיעורים בנושא ארבעת המינים

הרב ישראל סמט

ארבעת המינים - התמודדות עם עולם לא מתוקן (1)
הרב ישראל סמט

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא ארבעת המינים