אבן העזר (1)

מרצה: הרב נחמיה טיילור
תאריך: אלול תשע"ו

שיעור בחלק אבן העזר בשולחן ערוך שניתן בבית המדרש במכון הגבוה לתורה

הרב נחמיה טיילור

אבן העזר (2)
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור בחלק אבן העזר בשולחן ערוך שניתן בבית המדרש במכון הגבוה לתורה
הרב נחמיה טיילור

אבן העזר (1)
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור בחלק אבן העזר בשולחן ערוך שניתן בבית המדרש במכון הגבוה לתורה