הנפת העומר

מרצה: הרב אהרן כ"ץ
תאריך: ניסן תש"ע

שיעור בנושא ימי ספירת העומר

הרב יעקב אריאל

המדע והמוסר (4)
הרב יעקב אריאל

ה
הועבר כחלק מסדרת שיעורים בנושא "המדע במשנת הרב קוק"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

אות ג
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב רפי שטרן

מעלת אכילת החמץ לאחר הפסח
הרב רפי שטרן

ע
עיון בעניין חמץ שלאחר הפסח
הרב ד"ר אמיר משיח

אבילות בימי ספירת העומר
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור בנושא ימי ספירת העומר
הרב אהרן כ"ץ

הנפת העומר
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בנושא ימי ספירת העומר
הרב שלמה שפר

השתלשלות מנהגי האבלות בימי ספירת העומר
הרב שלמה שפר

ש
שיעור בנושא ספירת העומר
הרב יעקב אריאל

המדע והמוסר (3)
הרב יעקב אריאל

ה
הועבר כחלק מסדרת שיעורים בנושא "המדע במשנת הרב קוק"
הרב דוד בגנו

מצה זו שאנו אוכלים - על שום מה?
הרב דוד בגנו

ש
שייעור לקראת חג הפסח
הרב אהרן כ"ץ

זמן אכילת קרבן פסח
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב פרופ' דניאל שפרבר

הרהורים באחדים ממנהגי הפסח
הרב פרופ' דניאל שפרבר

ש
שיעור לקראת פסח
הרב אהרן כ"ץ

הלכות פסח - מצה עשירה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הוספה על הכוסות וכוס של שבע ברכות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב יעקב אריאל

המדע והמוסר (2)
הרב יעקב אריאל

ה
הועבר כחלק מסדרת שיעורים בנושא "המדע במשנת הרב קוק"
הרב מאיר ברקוביץ'

קרבן הפסח
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הזבחים והפסחים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב יעקב אריאל

המדע והמוסר (1)
הרב יעקב אריאל

ה
הועבר כחלק מסדרת שיעורים בנושא "המדע במשנת הרב קוק"
הרב אהרן כ"ץ

שמירת המצות
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת פסח
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

חומרות בדיני פסח
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב אהרן כ"ץ

הלכות מגילה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בהלכות קריאת מגילת אסתר
הרב רפי שטרן

לך כנוס את כל היהודים
הרב רפי שטרן

ש
שיעור לקראת פורים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

השימוש הנאות בכספי מתנות לאביונים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

י
יעודם של כספי מתנות לאביונים
הרב ד"ר אמיר משיח

פרשת תרומה
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור בפרשת השבוע - תרומה
הרב אהרן כ"ץ

פרשת תרומה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בפרשת השבוע - תרומה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

פתיחה, אות א
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב יעקב אריאל

דעת הקודש ממקור החיים(2), המגמה והדרכים
הרב יעקב אריאל

ה
הועבר כחלק מסדרת שיעורים בנושא "המדע במשנת הרב קוק"
הרב דוד בגנו

ארבע פרשיות
הרב דוד בגנו

ע
עיון בארבע הפרשיות המיוחדות הנקראות לפני חג הפורים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הישועה - בעתה ואחישנה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב יעקב אריאל

המדע והתיאולוגיה, דעת הקודש ממקור החיים(1)
הרב יעקב אריאל

ה
הועבר כחלק מסדרת שיעורים בנושא "המדע במשנת הרב קוק"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הדרכות - תפילה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב יעקב אריאל

האמונה והמדע (2)
הרב יעקב אריאל

ה
הועבר כחלק מסדרת שיעורים בנושא "המדע במשנת הרב קוק"
הרב דוד בגנו

על נטילת ידיים
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב יעקב אריאל

פתיחה, האמונה והמדע (1)
הרב יעקב אריאל

פ
פתיחה לסדרת שיעורים בנושא תפיסת המדע בכתבי הרב קוק
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

צדיק לדבר אחד
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב דוד בגנו

ברכת התורה
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב דוד בגנו

ט"ו בשבט
הרב דוד בגנו

ש
שיעור לקראת ט"ו בשבט
הרב אהרן כ"ץ

פרשת בשלח
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בפשרת השבוע, בשלח
הרב דוד בגנו

פרשת בשלח - אז ישיר משה ובני ישראל
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת השבוע, בשלח
הרב מיכאל אברהם

על פוזיטיביזם בהלכה ובכלל (9)
הרב מיכאל אברהם

ד
דיון המשך של נושא "אלו ואלו" ו"לפני עיוור לא תשים מכשול" בהנגדה והשוואה לנושאים של פלורליזם וסובלנות, ותמונות חלקיות ושלמות של מערכות.
הרב דוד בגנו

ולקחתם לכם אגודת אזוב
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת השבוע, פרשת בא
הרב רפי שטרן

זיכוך העולם - תפילה בשעת שמחה
הרב רפי שטרן

ה
הצורך בתפילה דוקא בשעת שמחה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

פרי צדיק לפרשת בא
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בפרשת השבוע - בא
הרב דוד בגנו

מזמור שיר ליום השבת
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים בספר תהילים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

עסק התורה לשמה ושלא לשמה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב דוד בגנו

פסוקי דזמרה
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

חיבור לרשע למטרה טובה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

למה מכוונת התפילה?
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב דוד בגנו

קטורת
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב רפי שטרן

ראש חודש - חג על שם העתיד
הרב רפי שטרן

ט
טעם אמירת הלל בראש חודש על פי רבי צדוק הכהן מלובלין
הרב דוד בגנו

פרשת וארא - עניין המטה
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת השבוע, פרשת וארא
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

פרי צדיק לפרשת וארא - ואני ערל שפתיים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בפרשת השבוע - וארא
הרב מאיר ברקוביץ'

ההלכה לאור הרב קוק
הרב מאיר ברקוביץ'

ה
השיעור הועבר ביום פטירתו של הרב קוק זצ"ל
הרב דוד בגנו

מבנה התפילה
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

על פוזיטיביזם בהלכה ובכלל (8)
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ד
דיון בדברי הרמ"א בעניין ספק ספיקא בספרו תורת חטאת
הרב נחמיה טיילור

הקדמת הרמב"ן לספר שמות
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור בהקדמת הרמב"ן לספר שמות
הרב רפי שטרן

פרשת שמות - מעלות או חסרונות?
הרב רפי שטרן

כ
כוחותיו הגדולים של עם ישראל הם גודלו אך גם סכנת כשלונו
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הדטרמיניזם בהנהגה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר קלח פתחי חכמה, פתחים יג-יד
הרב דוד בגנו

עבודה שבלב זו תפילה
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ישראל, העולם והמצוות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ב
ביאור מהר"ל לקשר המהותי שבין אדם מישראל לעולם ולמצוות
הרב מיכאל אברהם

על פוזיטיביזם בהלכה ובכלל (7)
הרב מיכאל אברהם

א
אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כיצד ייתכן ריבוי אמיתות?
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

על פוזיטיביזם בהלכה ובכלל (6)
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיטת החזון איש בשימוש בחשמל בשבת
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

גאולה ויסורים, הכרח ורצון
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב דוד בגנו

לשמוע אל הרינה ואל התפילה
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב דוד בגנו

פרשת ויחי - לא יסור שבט מיהודה
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת השבוע - ויחי
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

פרי צדיק לפרשת ויחי - המלאך הגואל
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בפרשת השבוע - ויחי
הרב רפי שטרן

פרשת ויחי - אפליה ומוות
הרב רפי שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - ויחי
הרב דוד בגנו

שיר של יום חמישי
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים בספר תהילים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

על פוזיטיביזם בהלכה ובכלל (5)
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור חמישי מתוך סדרת שיעורים העוסקת במחשבת פסיקת ההלכה
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 22
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור עשרים ושנים בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב נחמיה טיילור

ארבת הצומות במשנת הרמב"ן
הרב נחמיה טיילור

ע
עיון בעניין ארבעת הצומות
הרב יעקב אריאל

בשלוש מכות בחודש הזה הכני
הרב יעקב אריאל

ש
שיעור לקראת עשרה בטבת
הרב אהרן כ"ץ

עשרה בטבת
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בעניניי דיומא
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

פרי צדיק לפרשת ויגש - ויגש אליו יהודה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שעור בפרי צדיק לפרשת ויגש
הרב דוד בגנו

פרשת ויגש - מלכות יהודה ויוסף
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת השבוע, פרשת ויגש
הרב רפי שטרן

פרשת ויגש - ויקם יעקב או וישאו את יעקב
הרב רפי שטרן

ת
תפקידם והבנתם של יעקב ובניו בירידתם מצרימה
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 21
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור עשרים ואחד בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב ד"ר אמיר משיח

מבוא לפילוסופיה יהודית 7
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור שביעי בסדרת שיעורים במבוא לפילוסופיה יהודית
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הארה לפני הבורא יתברך
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב דוד בגנו

שיר של יום רביעי
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים בספר תהילים
הרב נחמיה טיילור

סדר הלכות חנוכה ברמב"ם
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מקום הנחת נר חנוכה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

נר חנוכה וקיומה - כהלכתה וכמהדרין
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב רפי שטרן

יראת ה' היא חכמה ושמן לעומת זית
הרב רפי שטרן

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

פרי צדיק לפרשת וישב
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לפרשת וישב
הרב דוד בגנו

וישב - חלומות שר המשקים ושר האופים
הרב דוד בגנו

ש
שיעור לפרשת וישב
הרב דוד בגנו

פרשת וישב - שכם - "ברוך שם כבוד מלכותו"
הרב דוד בגנו

ש
שיעור לפרשת וישב
הרב דוד בגנו

פרשת וישב - והבור ריק אין בו מים
הרב דוד בגנו

ש
שיעור לפרשת וישב
הרב נחמיה טיילור

מלכות החשמונאים
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב אהרן כ"ץ

הקצאת השמן והאיסור להשתמש לאורה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מהו נר?
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב דוד בגנו

רינה ותפילה - מה עדיף?
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת וישלח
הרב רפי שטרן

פרשת וישלח - צעקה לאחר הבטחה
הרב רפי שטרן

ש
שיעור בפרשת וישלח - מקומה של תפילתו של יעקב לאחר הבטחת ה' לשמירה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

והיכן ציוונו? - ברכת הדלקת נר חנוכה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב משה רזיאל

המיוחד בחנוכה
הרב משה רזיאל

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב אהרן כ"ץ

הזכרת היום בראש חודש ובחנוכה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חנוכה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הבא ליטהר מסייעין אותו
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב מיכאל אברהם

על פוזיטיביזם בהלכה ובכלל (4)
הרב מיכאל אברהם

ע
על ההבדל בין סילוגיזם אריסטוטלי לבין קל-וחומר הלכתי. דיון בהצרנה של קל וחומר לצורת מטריצה ו"דיו". קל וחומר כאנאלוגיה.
הרב דוד בגנו

פרשת ויצא - ברכתו של זבולון
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת ויצא
הרב רפי שטרן

פרשת ויצא - מה נורא המקום הזה
הרב רפי שטרן

ע
עניין יראת המקום של יעקב
הרב דוד בגנו

שיר של יום שלישי
הרב דוד בגנו

ח
חלק מסדרת שיעורים בספר תהילים
הרב אהרן כ"ץ

ברכה וראיה בנר חנוכה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חג החנוכה
הרב דוד בגנו

באנו חושך לגרש
הרב דוד בגנו

ש
שיעור לקראת חג החנוכה
הרב דוד בגנו

תפילה - עבדות שבלב
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

זכרון ושכחה - מוח ולב
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב ד"ר אמיר משיח

מבוא לפילוסופיה יהודית 6
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור שישי בסדרת שיעורים במבוא לפילוסופיה יהודית
הרב דוד בגנו

עניין הברכה וסמיכת הידיים
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

טהרה ותוכחה (2)
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב דוד בגנו

פרשת תולדות - "וימצאו... באר מים חיים"
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת תולדות
הרב רפי שטרן

פרשת תולדות - "ה' עמו"
הרב רפי שטרן

מ
מה ראה אבימלך להתחבר אל יצחק? מה פירוש "ה' עמו"?
הרב מיכאל אברהם

על פוזיטיביזם בהלכה ובכלל (3)
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור שלישי מתוך סדרת שיעורים העוסקת במחשבת פסיקת ההלכה
הרב דוד בגנו

שלוש תפילות
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב דוד בגנו

תפילה - חיי שעה
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב ד"ר אמיר משיח

מבוא לפילוסופיה יהודית 5
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור חמישי בסדרת שיעורים במבוא לפילוסופיה יהודית
הרב ד"ר אמיר משיח

מבוא לפילוסופיה יהודית 4
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור רביעי בסדרת שיעורים במבוא לפילוסופיה יהודית
הרב רפי שטרן

חיי שרה, מי שלא שתה מים מרים
הרב רפי שטרן

ש
שיעור בפרשת "חיי שרה"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

טהרה ותוכחה (1)
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ייסורים ותשובה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב מיכאל אברהם

על פוזיטיביזם בהלכה ובכלל (1)
הרב מיכאל אברהם

מ
מה בין דדוקציה, אנלוגיה ואינדוקציה, ובאילו מהן צריך להשתמש הפוסק
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מידות רעות - טובות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בספר "צדקת הצדיק"
הרב דוד בגנו

פרשת וירא - כופים על מידת סדום
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת השבוע, פרשת וירא
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מסירות נפש
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מ
מתוך סדרת שיעורים בספר "צדקת הצדיק"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

את מה נברא האדם לתקן
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מ
מתוך סדרת שיעורים בספר "צדקת הצדיק"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

דרכי הצדיקים - עליה והכנעה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מ
מתוך סדרת שיעורים בספר "צדקת הצדיק"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

אמונה ושמירה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מ
מתוך סדרת שיעורים בספר "צדקת הצדיק"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

אמת, שקר ויראה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מ
מתוך סדרת שיעורים בספר "צדקת הצדיק"
הרב דוד בגנו

ברכות השחר
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב ד"ר אמיר משיח

מבוא לפילוסופיה יהודית 3
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור שלישי בסדרת שיעורים במבוא לפילוסופיה יהודית
הרב דוד בגנו

פרשת נח - ים, יבשה, ירושלים
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת נח
הרב דוד בגנו

החיבור שבתפילה
הרב דוד בגנו

ה
השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים מיוחדים בנושא התפילה
הרב ד"ר אמיר משיח

מבוא לפילוסופיה יהודית 2
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור שני בסדרת שיעורים במבוא לפילוסופיה יהודית
הרב ד"ר אמיר משיח

מבוא לפילוסופיה יהודית 1
הרב ד"ר אמיר משיח

ש
שיעור ראשון בסדרת שיעורים במבוא לפילוסופיה יהודית
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 20
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור עשרים בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 19
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור תשעה עשר בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב משה רזיאל

כפרות וכפרה
הרב משה רזיאל

ש
שיעור לקראת הימים הנוראים
הרב משה רזיאל

סוגי תשובה
הרב משה רזיאל

ע
עיון בסוגי התשובה לקראת ימים נוראים
הרב שלמה עמאר

חודש הרחמים ועשרת ימי תשובה בהלכה
הרב שלמה עמאר

מ
משמעותה של ההתחזקות בימים נוראים
הרב רפי שטרן

ישקני מנשיקות פיהו
הרב רפי שטרן

ש
שאיפתו של עם ישראל לקשר ישיר ובלתי אמצעי לריבונו של עולם
הרב פרופ' שמואל שפרכר

ענייני ברכות
הרב פרופ' שמואל שפרכר

ה
התבוננות בברכות לקראת ימים נוראים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ספר הזכרונות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מ
מי קורא מתוך ספר הזיכרונות?
הרב מנחם מקובר

אמירת שם המפורש ביום הכיפורים
הרב מנחם מקובר

צ
צורתה ומשמעותה של אמירת שם ה' המפורש ביום הכיפורים בבית המקדש
פרופסור משה קוה

ימי התשובה
פרופסור משה קוה

ש
שיעור לקראת ימים נוראים
הרב פרופ' שמואל שפרכר

פסוקי מלכיות, זכרונות ושופרות
הרב פרופ' שמואל שפרכר

ע
עיון בפסוקי מלכויות, זכרונות ושופרות המופיעים בתפילת ראש השנה
הרב רפי שטרן

בקשות פרטיות בתפילה
הרב רפי שטרן

ת
תפילה בשביל עצמי או בשביל הכלל?
הרב דוד בגנו

המלך המשפט
הרב דוד בגנו

ע
עיון בשינוי הנוסח ל"המלך המשפט" בימים נוראים
הרב דוד בגנו

ראש השנה - חג מבורך
הרב דוד בגנו

ש
שיעור לקראת ראש השנה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

אגרת התשובה - הרב בעל התניא - פרק ד' - משמעות מעשה העבירה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור באגרת התשובה לבעל התניא לקראת ימים נוראים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

אגרת התשובה - הרב בעל התניא (1)
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור באגרת התשובה לבעל התניא לקראת ימים נוראים
הרב מאיר ברקוביץ'

קריאת פרשת אריות ביום כיפור
הרב מאיר ברקוביץ'

ע
עניינה של קריאת פרשת העריות בתפילת מנחה של יום הכיפורים
הרב רפי שטרן

חכמות בגויים - תאמין?
הרב רפי שטרן

ה
היחס לחכמות הגויים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

על מה אנחנו מתפללים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ד
דברים לפני סליחות ראשונות במוצש"ק פרשת נצבים-וילך
הרב שלמה שפר

התעוררות הלבבות
הרב שלמה שפר

מ
מתוך טיש ערב סליחות ראשונות, מוצש"ק פרשת נצבים-וילך
הרב נחמיה טיילור

אבן העזר (2)
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור בחלק אבן העזר בשולחן ערוך שניתן בבית המדרש במכון הגבוה לתורה
הרב מיכאל אברהם

טעמא דקרא
הרב מיכאל אברהם

ה
השיעור הועבר במסגרת יום עיון לקראת ראש השנה ה'תש"ע, לציון שנת ה- 400 לפטירת המהר"ל מפראג
הרב פרופ' דניאל שפרבר

ענייני דיומא - ראש השנה
הרב פרופ' דניאל שפרבר

ש
שיעור לקראת ראש השנה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מנהג התקיעות בלחש
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בנושא תקיעות בלחש בראש השנה
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 18
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור שמונה עשר בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב נחמיה טיילור

אבן העזר (1)
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור בחלק אבן העזר בשולחן ערוך שניתן בבית המדרש במכון הגבוה לתורה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

לשמוע קול שופר
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ה
התבוננות במצוות שמיעת קול שופר
הרב נחמיה טיילור

שעיר המשתלח בשבת
הרב נחמיה טיילור

ח
חיובו של האיש העיתי אפילו כשהדבר כרוך בחילול שבת
הרב פרופ' דניאל שפרבר

אתגרי הסליחה
הרב פרופ' דניאל שפרבר

ש
שיעור לקראת ימים נוראים
הרב מנחם מקובר

פייסות במקדש
הרב מנחם מקובר

ע
עיון בפייסות בבית המקדש
הרב דוד בגנו

לדוד ה' אורי וישעי
הרב דוד בגנו

ה
התבוננות במזמור כ"ז בתהילים הנאמר בימים הנוראים
הרב מאיר ברקוביץ'

קול השופר
הרב מאיר ברקוביץ'

מ
מתוך הכנס השנים עשר בסדרת "החברה היהודית לדורותיה". כנס חוקרים בנושא: " 75 שנים לפטירת הרב קוק - מבט לאחור"
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

לימוד תורה ופסיקת הלכה במשנת הרב קוק
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מ
מתוך הכנס השנים עשר בסדרת "החברה היהודית לדורותיה". כנס חוקרים בנושא: " 75 שנים לפטירת הרב קוק - מבט לאחור"
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 17
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור שבעה עשר בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב אהרן כ"ץ

הלכות שופר של ראש השנה
הרב אהרן כ"ץ

ע
עיון בהלכות שופר
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

שלושה ספרים נפתחים בראש השנה (2)
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעורים לקראת יום הדין
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

שני ימי ראש השנה בבית דין ובלוח
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מ
מדוע חוגגים שני ימים של ראש השנה?
הרב מיכאל אברהם

תשובה (3)
הרב מיכאל אברהם

ה
התבוננות במצוות התשובה
הרב אהרן כ"ץ

הלכות תשובה
הרב אהרן כ"ץ

ה
התבוננות בהלכות תשובה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

שלושה ספרים נפתחים בראש השנה (1)
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעורים לקראת יום הדין
הרב מיכאל אברהם

תשובה (2)
הרב מיכאל אברהם

ה
התבוננות במצוות התשובה
הרב פרופ' דניאל שפרבר

תקיעות השופר בחודש אלול
הרב פרופ' דניאל שפרבר

מ
מקומן של תקיעות השופר בחודש אלול
הרב מיכאל אברהם

תשובה (1)
הרב מיכאל אברהם

ה
התבוננות במצוות התשובה
הרב מנחם מקובר

עבודת בית המקדש ביום הכפורים
הרב מנחם מקובר

ע
עיון רעיוני בעבודת הכהן הגדול ביום הכפורים
הרב נחמיה טיילור

קידוש ביום כיפור
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור בנושא קידוש ביום כיפור
הרב מאיר ברקוביץ'

מוסף ראש חודש בראש השנה
הרב מאיר ברקוביץ'

מ
מקומו של מוסף ראש חודש בראש השנה
הרב שלמה שפר

הרהורי תשובה
הרב שלמה שפר

ש
שיעור לקראת סליחות ראשונות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

עבודת יום הכיפורים בכהן גדול
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור בנושא עבודת יום הכיפורים של הכהן הגדול
הרב דוד בגנו

שני השעירים והגורל
הרב דוד בגנו

מ
משמעות הטלת הגורל בין שני השעירים ביום הכיפורים
הרב נחמיה טיילור

נתיב התשובה (2)
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור בנושא התשובה
הרב נחמיה טיילור

נתיב התשובה (1)
הרב נחמיה טיילור

ש
שיעור בנושא התשובה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

דברים לפני סליחות ראשונות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת סליחות
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 16
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור ששה עשר בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 15
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור חמישה עשר בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 13
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור שלושה עשר בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 12
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור שנים עשר בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 11
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור אחד עשר בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל - קל וחומר
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

בעלי חיים שנולדו בשבת
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור עיון במסכת ביצה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מוקצה מחמת היום שעבר
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור עיון במסכת ביצה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

פתיחה להלכות מוקצה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור עיון במסכת ביצה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

חשד ומראית עין
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור עיון במסכת ביצה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

אומנות כוונה ומעשה במלאכת מחשבת
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור עיון במסכת ביצה
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 10
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור עשירי בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 9
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור תשיעי בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 8
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור שמיני בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 7
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור שביעי בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 6
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור שישי בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב נחמיה טיילור

אדם הראשון לפני החטא ואחריו
הרב נחמיה טיילור

א
אדם הראשון לפני החטא ואחריו במשנת הרמב"ן
הרב נחמיה טיילור

תפיסת עולמו של הרמבן ביחס לארץ ישראל
הרב נחמיה טיילור

מ
מתוך סדרת שיעורים בנושא משנת הרמב"ן
הרב נחמיה טיילור

תכלית האדם בעולם
הרב נחמיה טיילור

ת
תכלית האדם בעולם על פי משנת הרמב"ן
הרב יעקב אריאל

עין אי"ה, פתיחה, פרק ראשון פו-פז
הרב יעקב אריאל

ש
שיעור ראשון מתוך סדרת שיעורים בספר עין אי"ה לרב אברהם יצחק הכהן קוק
הרב יעקב אריאל

עין אי"ה, פרק ראשון פח
הרב יעקב אריאל

ש
שיעור שני מתוך סדרת שיעורים בספר עין אי"ה לרב אברהם יצחק הכהן קוק
הרב אהרן כ"ץ

יסודות דיני מוקצה 3
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור שלישי בסדרה שיעורים בנושא דיני מוקצה
הרב אהרן כ"ץ

יסודות דיני מוקצה 2
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור שני בסדרת שיעורים בנושא יסודות דיני מוקצה
הרב אהרן כ"ץ

יסודות דיני מוקצה 1
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור ראשון בנושא יסודות דיני מוקצה
הרב דוד בגנו

מעלת הקדיש
הרב דוד בגנו

ע
עניינה וחשיבותה של תפילת הקדיש
הרב דוד בגנו

מודה אני
הרב דוד בגנו

ע
עניינה וחשיבותה של תפילת מודה אני
הרב רפי שטרן

קירבה לקב"ה
הרב רפי שטרן

ה
התפילה כאמצעי לקירבה לקב"ה
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 4
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור רביעי בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 2
הרב מיכאל אברהם

ה
התפתחות מידות הדרש
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 3
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור שלישי בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב אהרן כ"ץ

יסודות דיני מוקצה 4
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור רביעי בנושא יסודות דיני מוקצה
הרב דוד בגנו

מסכת סוכה - הרב דוד בגנו
הרב דוד בגנו

ש
שיעור עיון במסכת סוכה - הרב דוד בגנו
הרב מיכאל אברהם

בין מדרש ללוגיקה 1
הרב מיכאל אברהם

ש
שיעור ראשון בסדרת שיעורים העוסקת בדרישת ההלכה ע"י חז"ל
הרב דוד בגנו

פרשת השבוע - משפטים
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בפרשת משפטים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הנדסה גנטית והלכה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ה
הנדסה גנטית, הלכה ומה שבניהם, הרצאתו של הרב שבתי אברהם הכהן-רפפורט, ראש המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר-אילן.
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מעיירה למדינה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ה
ההרצאה התקיימה כחלק מיום עיון ציונות דתית בנושא "מעיירה למדינה"
הרב פרופ' דניאל שפרבר

חזון הרמב"ם, פרשנות חיה
הרב פרופ' דניאל שפרבר

מ
מתוך הכנס השנתי לחזון הרמב"ם, לרגל השקת ספר זרעים, מתוך משנה תורה במהדורת מופת מבוארת בשיתוף מכון התורה והארץ בסימן זרעי חיים.
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

חסידות: הבעל שם טוב
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ה
הרצאתו של הרב שבתאי הכהן-רפפורט, ראש המכון גבוה לתורה באוניברסיטת בר-אילן.
הרב נחמיה טיילור

קשרי הון-רצון, הקצאת משאבים במדיניות רווחה
הרב נחמיה טיילור

ק
קשרי הון-רצון, הקצאת משאבים במדיניות רווחה

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp