דמיונות משפחתיים

תחיית המחבר

תחיית המחבר
ד
דיון מסכם

דמיונות משפחתיים

דמיונות משפחתיים
ע
על ויטגנשטיין, בורחס וזהות המחבר

זיהוי מחברי הספרים בשיטות מדעיות

זיהוי מחברי הספרים בשיטות מדעיות
ב
בהרצאה מוצג אלגוריתם לחילוק טקסטים לכותבים שונים ויישומו על התנ"ך