ישראל,קהל , עדה ורשת

הרצאה של הרב רפפורט מתוך כנס ה-36 של ניצוצות שעסק בתורת הרשתות, הרצאה על תורת הרשתות, ישראל, קהל, עדה ורשת

ישראל,קהל , עדה ורשת

ישראל,קהל , עדה ורשת
ה
הרצאה של הרב רפפורט מתוך כנס ה-36 של ניצוצות שעסק בתורת הרשתות, הרצאה על תורת הרשתות, ישראל, קהל, עדה ורשת