לא תסור - האמנם?

כיצד צריך לנהוג אדם שיודע שהדין עמו? מחד, ישנה חשיבות גדולה לאמירתו של בית הדין והיחיד לא יכול לסור ממנה ימין ושמאל. מאידך, אדם שיודע שבית הדין טעו, צריך – ולעיתים אף מחויב – לנהוג לפי הבנתו. הרב יעקב ורהפטיג מציע שסתירה זו נובעת מהיבטים שונים של המערכת ההלכתית. מחד, המציאות היא מורכבת, לעולם ישנם שיקולים לכאן ולכאן, על כן יש לאדם לחשוב בעצמו ולהפעיל את שיקול דעתו. מאידך, אם לא תתקבל החלטה מוסכמת, תיעשה התורה כשתי תורות ותיווצר אנרכיה. למעשה, יש להקשיב לסמכות, אך לא להשתיק את ריבוי הדעות.

עושה אדם דין לעצמו

עושה אדם דין לעצמו
מ
מצד אחד, ישנה חשיבות גדולה לאמירתו של בית הדין והיחיד לא יכול לסור ממנה ימין ושמאל. מאידך, אדם שיודע שבית הדין טעו, לעיתים צריך לנהוג לפי הבנתו.

אי ציות בציונות הדתית

אי ציות בציונות הדתית
ה
המחויבות הדתית של הציבור הציוני דתי הביאה אותו לקונפליקט בין נאמנותו לממשלת ישראל, לבין מחויבותו לערכים דתיים כגון ארץ ישראל השלמה

לא תסור - האמנם?

לא תסור - האמנם?
ה
המציאות היא מורכבת, לעולם ישנם שיקולים לכאן ולכאן. עם זאת, אם לא תתקבל החלטה מוסכמת, תיעשה התורה כשתי תורות

תוקפם של חוקי הכנסת

תוקפם של חוקי הכנסת
ד
ד"ר איתמר ורהפטיג, מהמחלקה למפשטים בבר אילן, דן במקורות הסמכות ההלכתיים של חוקי המדינה.