אי ציות בציונות הדתית

שאלת הכפיפות לסמכות נעשתה רלוונטית בעשרות שנים האחרונות בקרב הציונות הדתית. המחויבות הדתית של ציבור זה הביאה אותו לקונפליקט בין נאמנותו לממשלת ישראל, בה הם רואים חלק מרכזי מתהליך הגאולה, לבין מחויבותו לערכים דתיים שנעשו מרכזיים כגון ארץ ישראל השלמה. ד"ר משה הלינגר, מהמחלקה למדעי המדינה בבר אילן, מציע שקונפליקט זה נפתר על ידי מה שהוא מכנה "איזון תיאולוגי-נורמטיבי". בעתות משבר, כגון פינוי סיני ותוכנית ההתנתקות, הציבור הציוני דתי העדיף את היציבות המדינית על פני שלמות הארץ. עם זאת, מזהיר הלינגר, יתכן ופינוי נוסף יביא למשבר חריף יותר.   

  

עושה אדם דין לעצמו

עושה אדם דין לעצמו
מ
מצד אחד, ישנה חשיבות גדולה לאמירתו של בית הדין והיחיד לא יכול לסור ממנה ימין ושמאל. מאידך, אדם שיודע שבית הדין טעו, לעיתים צריך לנהוג לפי הבנתו.

אי ציות בציונות הדתית

אי ציות בציונות הדתית
ה
המחויבות הדתית של הציבור הציוני דתי הביאה אותו לקונפליקט בין נאמנותו לממשלת ישראל, לבין מחויבותו לערכים דתיים כגון ארץ ישראל השלמה

לא תסור - האמנם?

לא תסור - האמנם?
ה
המציאות היא מורכבת, לעולם ישנם שיקולים לכאן ולכאן. עם זאת, אם לא תתקבל החלטה מוסכמת, תיעשה התורה כשתי תורות

תוקפם של חוקי הכנסת

תוקפם של חוקי הכנסת
ד
ד"ר איתמר ורהפטיג, מהמחלקה למפשטים בבר אילן, דן במקורות הסמכות ההלכתיים של חוקי המדינה.