פותחים שבוע, היכרות עם פרשת השבוע

פותחים שבוע, היכרות עם פרשת השבוע
הרב ישראל סמט
יום א, 12:00-13:30
סי' א; סי' ב

פרשת השבוע מהווה ציר סביבו סובבים החיים היהודיים. לשבוע נהגו לקרוא על שם הפרשה הנקראת בו, והפרשה נקראה ונלמדה במהלכו.

לימוד התורה כסדרה, בונה תפיסה של מהלך הזמנים מבריאת העולם ועד לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל.

בשיעור נכיר את פרשת השבוע ונעמוד על הנושאים המרכזיים שבה. נתוודע לדרכי למידה שונות של התורה.

חזרה לתכנית ראשית>>

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp