מעגל השנה

מעגל השנה

ד"ר צוריאל ראשי
יום ג' 12:00-13:30
סי' א; סי' ב

סביב אופיים של הזמנים המקודשים ומנהגיהם, מספק שיעור זה מידע רב הן הלכתי והן הגותי, ואגב כך גם פותח צוהר, חלקי כמובן, לעולמם של חז"ל ולדרכי חשיבתם.

במסגרת לימוד הלכות ומנהגים הקשורים בשבת ובמועדי ישראל, מפגיש השיעור את הלומד עם מגוון של נושאים מעולם ההלכה והמנהג, תוך עמידה על מקורם, השתלשלותם והתפתחותם.

השיעור מלווה בעיון במקורות תלמודיים ובספרי הלכה עיקריים. בכך הוא נותן תמונה חדה יותר של התפתחות ההלכה, וגם מחדד את ההיכרות עם הספרות ההלכתית הבסיסית של עמנו.

חזרה לתוכנית ראשית>>

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp