ביחד ולחוד

ביחד ולחוד

הרב ישראל סמט
יום ד' 16:00
סי' ב

שיעור משותף לסטודנטים וסטודנטיות

הפיצול של החברה הישראלית ל'שבטים' כפי שנהוג לומר היום, מצב אתגר שפוגש אותנו בכל מערכות החיים: במשפחה, בחינוך, במגורים משותפים בעיר ובכפר ועוד. נעמוד על גישות שונות לשאלות חיים אלה.

חזרה לתכנית ראשית>>

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp