נהלי קבלת מלגת קיום

זכאים למלגה מכספי העמותה (מה שמכונה אצלנו מלגת קיום) תלמידים שהתחייבו ללמוד בבית המדרש 22 ש"ש, ומקיימים התחייבות זו. אימות הביצוע נעשית בעזרת שעון נוכחות. הם מקבלים את הסכום המתקבל עבור תלמיד במעמדם (רווק, נשוי וכד') ממשרד החינוך. סכום זה משתנה מפעם לפעם בהתאם למדיניות המשרד.

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp